Fysioterapi

För dig som bokat tid hos Vinnarspåret eller redan har en bokad tid genom din försäkring eller privat gäller följande:

Känner du minsta symptom av sjukdom ska du stanna hemma och kontakta Vinnarspåret via telefon.

Besök kan tas via telefon om du önskar det.

Har du varit i smittdrabbade områden önskar vi att du stannar hemma och kontaktar Vinnarspåret

Se till att tvätta dina händer med tvål och vatten före och efter ditt besök.

Vi följer de rekommendationer som försäkringsbolagen och folkhälsomyndigheten ger.

Med vänlig hälsning Linda Waara 070-4414644 / info@vinnarsparet.se

 

Fysioterapi syftar till att påverka hälsan genom Rörelse och Fysisk aktivitet. Som Fysioterapeut möter jag människor i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Fysioterapeuten gör alltid en bedömning av ditt besvär/skada och analyserar orsaken till det. För att sedan på ett optimalt sätt lägga upp en lämplig rehabiliteringsplan. Rehabiliteringen kan dels bestå av behandling som mobilisering, töjning, traktion, laser, stötvåg och rådgivning. Men det stora ansvaret ligger hos dig som kund och därför ger vi dig råd och instruktioner om hur du på bästa sätt kan påverka ditt besvär/skada själv, både med träning och ergonomi!

Fysioterapi Nybesök  600kr

Fysioterapi Återbesök  450kr

Läs mer om:

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Stötvågsbehandling

Laserbehandling

Massage

Utbildning