Fysioterapi

Fysioterapi syftar till att påverka hälsan genom Rörelse och Fysisk aktivitet. Som Fysioterapeut möter jag människor i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Fysioterapeuten gör alltid en bedömning av ditt besvär/skada och analyserar orsaken till det. För att sedan på ett optimalt sätt lägga upp en lämplig rehabiliteringsplan. Rehabiliteringen kan dels bestå av behandling som mobilisering, töjning, traktion, laser, stötvåg och rådgivning. Men det stora ansvaret ligger hos dig som kund och därför ger vi dig råd och instruktioner om hur du på bästa sätt kan påverka ditt besvär/skada själv, både med träning och ergonomi!

Fysioterapi  600kr

Läs mer om:

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Stötvågsbehandling

Laserbehandling

Massage

Utbildning