Stötvåg

Stötvågsbehandling är en effektiv och vetenskapligt beprövad metod för att reducera eller eliminera besvär från senor och muskler.

Historik

Redan på 70- talet började tyska Donier att använda stötvågsbehandling mot njursten och förkalkningar i urinvägarna. Stötvågsbehandlingen visade sig vara ett bättre och skonsammare alternativ än kirurgi. Utvecklingen fortsatte under 90- talet och visade sig framförallt vara framgångsrik vid besvär i senor. Idag föredras stötvåg vid flertalet diagnoser före kirurgi och kortisoninjektioner.

Hur fungerar Stötvågsbehandling?

Metoden vi använder oss av kallas Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (radiell stötvåg) och förkortas rESWT. Från en kompressor genereras så kallad pneumatisk energi. Vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke/applikator som genererar stötvågor ner i den skadade vävnaden.

Stötvågorna retar vävnaden och stimulerar kroppens egen läkningsprocess. Studier har visat:

 • Ökad blodgenomströmmning
 • Ökad vävnadsåterbyggnad
 • Ökad cellmetabolisk aktivitet
 • Nedbrytning av fibrös vävnad
 • Smärtlindring

Utifrån en noggrann undersökning bestäms om stötvåg är lämpligt i det enskilda fallet. Behandlingsintervallet är normalt 5-10 dagar och behandlingen behöver oftast upprepas ca 4-6 ggr. Stötvågbehandlingen kan initialt upplevas smärtsam, men behandlingstiden är kort och direkt efter upplever dem flesta en smärtlindring. Ibland uppstår en behandlingsreaktion ett par dagar efter behandling och då brukar vanliga receptfria läkemedel vara tillräckliga som smärtlindring. Ibland uppstår en rodnad i behandlingsområdet.

Eftersom stötvåg stimulerar kroppens egna läkningssystem rekommenderas inte samtidigt intag av antiinflammatoriska läkemedel. Stötvågbehandling får tidigast ges 6v efter kortisoninjektion i behandlingsområdet.

När är Stötvågsbehandling lämplig?

Stötvågsbehandling används framgångsrikt vid:

 • Hälseneinflammation (Achillestendinos)
 • Hälsporre (Plantar fasciit)
 • Tennisarmbåge (Lateral epicondylit)
 • Golfarmbåge (Medial epicondylit)
 • Axelsmärta
 • Kalkaxel
 • Hopparknä (Patellar tendinopati)
 • Löparknä (Tractus iliotibialistendinit)
 • Höftsmärta på utsidan av höften (Trochanterit)
 • Benhinneinflammation (Medial traktionsperiostit)
 • Triggerpunkter

Kontraindikationer:

 • Blodförtunnande läkemedel, t.ex. Waran
 • Hjärtfel eller cirkulationsrubbningar
 • Pacemaker
 • Blödarsjuka
 • Cancer
 • Gravida
 • Infektion i området som ska behandlas
 • Akut inflammation/skada
 • Kortisoninjektion mindre än 6v före behandling

Stötvågsbehandling kompletteras ofta med exempelvis träning, tejpning, avlastning/inlägg.

Läs mer på:

www.stefanahnen.se

www.storzmedical.com