Personlig träning

PT

Personlig träning sker tillsammans med vår PT i våra lokaler på Bettorp eller utomhus. Träningen föregås alltid av en personlig träff som är kostnadsfri där vi pratar om dina tränings- eller tävlingsmål, dina förutsättningar och möjligheter. Vid bokning av paket genomför vi en screening för att få fram dina styrkor och svagheter och vad vi ska fokusera på i din träning. Vinnarspåret arbetar alltid individanpassat och nära våra kunder. Vi ger kontinuerlig feed-back för att du som kund ska kunna utveckla både din teknik och din kapacitet. Vi tror på att bygga grunden först för att sedan bli specifik, allt för att undvika risken för skador, men också för att du ska bli en vinnare i längden!

PT 60min 700kr

5 veckor 3200kr

10 veckor 5700kr

15 veckor 8200kr

20 Veckor 10 500kr

PT Livsstil

Är ditt huvudsakliga mål att gå ner i vikt och få en hållbar livsstil, då är PT Livsstil något för dig.

Vi börjar med att se över hur din kosthållning ser ut i dagsläget. Vad, hur mycket, när mm? Utifrån det får du tips och råd på hur du kan tänka och agera för att få en mer hållbar och sund kosthållning. Du får information om lagom volymer, bra livsmedel och receptförslag för olika måltider fördelat över dagen. Träningen sker tillsammans 1gång/v med PT i våra lokaler på Bettorp eller utomhus. Vi genomför en screening för att få fram dina styrkor och svagheter och vad vi ska fokusera på i din träning utifrån din målbild. Utöver vårt gemensamma träningspass får du också planering för övriga pass du ska genomföra på egen hand. Vi gör veckovisa avstämningar av kosthållning, vikt och träning för att se att du arbetar rätt med din livsstilsförändring. Vi tror på att bygga från grunden och att låta din förändring ta tid. Allt för att du ska bli en vinnare i längden! 

10ggr 7200kr

15ggr 9700kr

20ggr 12000kr

PT Duo

Personlig träning sker tillsammans med vår PT i våra lokaler på Bettorp eller utomhus. Träningen föregås alltid av en personlig träff som är kostnadsfri där vi pratar om dina tränings- eller tävlingsmål, dina förutsättningar och möjligheter. Vid bokning av paket genomför vi en screening för att få fram dina styrkor och svagheter och vad vi ska fokusera på i din träning. Vinnarspåret arbetar alltid individanpassat och nära våra kunder. Vi ger kontinuerlig feed-back för att du som kund ska kunna utveckla både din teknik och din kapacitet. Vi tror på att bygga grunden först för att sedan bli specifik, allt för att undvika risken för skador, men också för att du ska bli en vinnare i längden!

PT DUO

60min 900kr

10 veckor 8000kr

15 veckor 11 200kr

20 Veckor 14 000kr


PT löpcoaching

Utifrån din målbild lägger vi upp en lämplig träningsplanering. Vi börjar med att titta på din löpteknik genom att filma dig på löpbandet. Utifrån det kompletterar vi med eventuella rörlighets- och styrketester. Sedan får du råd om vilka specifika övningar du ska arbeta med för att få en bättre, mer ekonomisk och hållbar löpteknik. Är du redan igång med din löpträning genomför vi också ett maxpulstest eller tröskeltest utifrån din målbild för att säkerställa att träningen sker på rätt nivå, med rätt intensitet. Träningen följs upp var 4:e vecka och vi genomför upprepade tester eller träningspass för att kontrollera att du utvecklas mot din målbild. Ett perfekt upplägg som gör träningen rolig och motiverande och som dessutom garanterat ger resultat.

5ggr 3200kr

10ggr 5700kr

15ggr 8200kr

PT Träningsplanering

För dig som önskar träna på egen hand erbjuder vi följande upplägg. Utifrån din målbild lägger vi upp en lämplig träningsplanering.  Vi genomför screening för att se om det finns brister i rörlighet och styrka som vi behöver arbeta med för att nå ditt mål. När planeringen är klar går vi tillsammans igenom de pass du ska träna på egen hand ( 1-3 träningstillfällen). Träningen följs var 4:e vecka och vi genomför upprepade tester för att kontrollera att du utvecklas mot din målbild och att träningsupplägget är optimalt. Ett perfekt upplägg som gör träningen rolig och motiverande och som dessutom garanterat ger resultat.

5ggr 3200kr

10ggr 5700kr

15ggr 8200kr

PT Minigroup 3-4personer

För dig som önskar träna tillsammans med några lagkompisar/ arbetskollegor etc. Utifrån din målbild lägger vi upp en lämplig träningsplanering.  Vi genomför screening för att se om det finns brister i rörlighet och styrka, men också för att hitta en lämplig nivå för dig att arbeta på för att nå ditt mål. Samtliga i gruppen genomför en screening och får en egen träningsplanering. Träningen sker sedan tillsammans i gruppen, men alla arbetar utifrån sina individuella prg för att få maximal individuell utveckling. Ett perfekt sätt att tex bedriva sin försäsongsträning på ett roligt och peppande sätt.

Du förbinder dig samtidigt att köpa 10 träningstillfällen i gruppen.

Screening och träningsplanering 1500kr

1000kr för hela gruppen /gång

Regler för Paket och Avbokning

Vid köp av paket gäller följande:

5ggr gäller i 4mån

10ggr gäller 10mån

15ggr gäller 14mån

När du köper PT paket är syftet att tillfällena ska nyttjas 5/ 10/ 15veckor i rad. Det går att boka om tider, men paketen kan max förlängas med 2v.

Om du blir sjuk i Covid-19 eller annan sjukdom som kräver längre frånvaro från träning ska detta meddelas omedelbart till Vinnarspåret och läkarintyg uppvisas. Tiden för ditt tränings paket kan då förlägnas med max 2 månader. Paketen är individuella och kan inte överlåtas.

Avbokning ska ske minst 24h före utsatt tid annars dras en omgång från ditt träningspaket.