Tester

Screening

På en screening går vi igenom kroppens rörelsekapacitet genom olika rörelser och tester. Vi testar också av den generella styrkan i bål, ben och överkropp. Screeningen är ett mycket bra underlag för att få en uppfattning om din kropps styrkor och svagheter och vad vi bör lägga “krutet” på i din träning.

800 kr

90 minuter

Löpanalys

Vi filmar dig på löpbandet för att korrigera och utveckla din löpteknik. Du får råd om lämpliga teknik- och styrkeövningar. En förbättrad löpteknik ger en effektivare (och mindre energikrävande) löpning vilket förhoppningsvis leder till snabbare tider och mindre skaderisk.

800 kr

60 minuter

Konditionstester Löpning

Maxpulstest och maxfart vid VO2max (ej test med mask)

Ett maxpulstest genomförs som ett progressivt aerobt löptest. Syftet med testet är att få fram din maxpuls samt din maxfart vid VO2 max. Testet sker på ett löpband och hastigheten stegras varje minut. När testet är färdigt får du fram din maxpuls och kan utifrån det beräkna dina pulszoner samt din maxfart på bandet vid VO2max. Pulszonerna och maxfarten är avgörande för att du ska bedriva dina träningspass på lämplig träningsnivå för att få ut max av varje löppass. Vinnarspåret använder också maxtestet som ett utvärderingsinstrument åt sina löparkunder.

Coopertest (för ett VO2max värde)

Coopertestet genomförs på löpband eller löparbana. Testet innebär att du löper 3000m så fort du kan. Direkt efter testet kan du även få ett motsvarande VO2max värde för din löptid som är väl vetenskapligt förankrat. Upprepat test är ett bra sätt att mäta utveckling i träningen.

Tröskeltest för aerob och anaerob tröskel

Ett tröskeltest genomförs för att se var din aeroba och anaeroba tröskel ligger. Detta får vi fram genom att följa laktatproduktionen i kroppen under belastning. Den aeroba tröskeln(tröskel 1) ligger mellan 1-3mmol och den anaeroba tröskeln(tröskel 2) ligger mellan 3-6mmol i regel. Vid vilken belastning tröskeln infaller kan vi påverka med träning och är ett bra mått på att din träning ger resultat. Det innebär att du kan träna på en högre intensitet utan att du passerar tröskeln. Att veta var trösklarna ligger är viktigt för optimal träningsplanering.

Löpstyrka

Ett löpstyrketest genomförs som ett progressivt test med ökad lutning och hastighet på löpbandet under väldigt kort tid. Testet är lämpligt för den som löper mer kuperat eller exempelvis deltar i traillopp, Lidingöloppet eller fjällmarathon, där löpstyrkan kan bli avgörande för prestationen. Löpstyrketestet är ett framför allt ett utvärderingsinstrument på att din planerade träning ger resultat och bör upprepas

Aerob och anaerob tröskel 1500kr

Maxpulstest 1000kr
Alla 3 testerna 2000kr

Coopertest 800kr

60 minuter per tillfälle

Konditionstest Wattbike

Ett 20-min test på wattbike genomförs för att få fram din FTP (functional threshold point/ funktionella tröskeln) mätt i watt. Från FTP så beräknar du dina wattzoner på cykeln. Wattzonerna är avgörande för att du ska bedriva dina träningspass på lämplig träningsnivå för att få ut max av varje cykelpass. Vinnarspåret använder också 20-min testet som ett utvärderingsinstrument åt sina kunder som väljer att köra sin konditionsträning på cykel.

800 kr

60 minuter

Test för Explosivitet

Tester för explosivitet består av hopp och sprinttest. Hopptesten som mäts är stående längdhopp samt CMJ (Counter movment jump). CMJ mäts med en speciell hoppmatta. Sprinttesterna genomförs med fotoceller och vi väljer vilka distanser vi vill mäta av från 5-30m.

800 kr

60 minuter